پنجشنبه 26 مهر 1397 / 07 صفر 1440 / a 18 Oct 2018
نمايش خياباني جشنواره تئاتر فجر
جام جم آنلاین : دوازدهمین روز از سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر در محوطه تئاتر شهر اجرا شد.
عکاس : نازنين کاظمي نوا
1391/11/07