سه شنبه 26 تير 1397 / 04 ذی القعدة 1439 / a 17 Jul 2018
ديدار رييس مجلس اعلاي عراق با رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام
جام جم آنلاین: دیدار رییس مجلس اعلای عراق با رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام
عکاس: محمد کاظم پور
1391/11/09