پنجشنبه 23 آبان 1398 / 16 ربيع الأول 1441 / a 14 Nov 2019
عکس هاي خبري جهان
جام جم آنلاین: در 24 ساعت گذشته وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده است. عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری 24 ساعت گذشته. 11 بهمن 91. منبع: BBC.
گزارش تصويري
1391/11/12