چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395 / 26 رجب 1437 / a 04 May 2016
مسابقات موتور کراس در تبريز
جام جم آنلاین:مسابقات موتور کراس در شهر تبریز با حضور علاقمندان به این رشته برگزار شد.
عکاس: ريحانه پيش سرائيان
1390/12/01