شنبه 14 شهريور 1394 / 21 ذی القعدة 1436 / a 05 Sep 2015
مسابقات موتور کراس در تبريز
جام جم آنلاین:مسابقات موتور کراس در شهر تبریز با حضور علاقمندان به این رشته برگزار شد.
عکاس: ريحانه پيش سرائيان
1390/12/01