شنبه 28 مرداد 1396 / 26 ذی القعدة 1438 / a 19 Aug 2017
پاييز در بوستان هاي مشهد
جام جم آنلاین: پاییز در بوستان های مشهد
عکاس : محمد زائرنيا
1391/09/13