پنجشنبه 13 فروردين 1394 / 12 جمادي الثاني 1436 / a 02 Apr 2015
مسابقات قهرماني موتور کراس
جام جم آنلاین: دومین دوره مسابقات قهرمانی موتور کراس جام شهدای خوزستان در اهواز برگزار شد.
عکاس: کوروش صالحي
1389/11/01