سه شنبه 30 بهمن 1397 / 13 جمادي الثاني 1440 / a 19 Feb 2019
ميزگرد روز ملي خليج فارس
جام جم آنلاین : میزگرد روز ملی خلیج فارس صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد .
عکاس : چاوش هماوندي
1389/02/08