جمعه 06 ارديبهشت 1398 / 20 شعبان 1440 / a 26 Apr 2019
ميزگرد روز ملي خليج فارس
جام جم آنلاین : میزگرد روز ملی خلیج فارس صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد .
عکاس : چاوش هماوندي
1389/02/08