شنبه 27 مهر 1398 / 19 صفر 1441 / a 19 Oct 2019
سريال خسته دلان
جام جم آنلاین: سریال خسته دلان را سیروس الوند در 14 قسمت به سفارش شبکه یک سیما کارگردانی کرده است. فیلمنامه سریال خسته دلان را محمد هادی کریمی بر اساس طرحی از سید سعید رحمانی نوشته است. داستان این سریال در یک قطار می گذرد،قطاری که در حال حرکت است و در ایستگاه های مختلف می ایستد و مسافرانی بر آن سوار ویا از آن پیاده می شوند
عکاس: حسن شجاعي
1388/08/26