سه شنبه 10 اسفند 1395 / 01 جمادي الثاني 1438 / a 28 Feb 2017
تبت، شهرهاي مقدس و کوهستان هاي بي انتها
جام جم آنلاین : فلات مرتفع تبت که توسط رشته کوه های هیمالیا ، کیلیان شان ، تیان شان و کونلون احاطه شده به بام دنیا شهرت دارد. منطقه خودمختار تبت با رسوم ویژه اش برگرفته از مذهب بودا ، شهر های مقدس خود ، مناظر طبیعی باشکوه و رشته کوه های بی انتهایش از دیرباز همواره مسافران را مجذوب کرده است. تبت که زمانی کشوری مستقل به رهبری دالایی لاما ( رهبر مذهبی بودایی ها ) بود در سال 1950 توسط ارتش چین کمونیست اشغال شد. بخش هایی از خاک تبت رسما به خاک چین منضم شده و بقیه این کشور به عنوان یک منطقه خودمختار اما تحت تسلط چین نامیده شد. لهاسا ، مرکز تبت مهمترین شهر مذهب بودا محسوب می شود. رسوم و آداب مردم تبت که اکثر آنها دام پرور هستند از مهمترین جاذبه های توریستی این منطقه دورافتاده است. در سالهای اخیر با اتصال تبت به خاک اصلی چین از طریق راه آهن و نیز احداث جاده ها تعداد توریست هایی که از بام دنیا دیدن می کنند به طور فزاینده ای افزایش یافته است. گزارش: بهرام افتخاری.
1386/12/18