چهارشنبه 01 اسفند 1397 / 14 جمادي الثاني 1440 / a 20 Feb 2019
دوزچيلار
جام جم آنلاین: محله عموزین الدین یکی از محلات شرقی شهر تبریز است. یکی از مشاغل قدیمی این محله نمک فروشی ست که پیشه اغلب اهالی این منطقه به شمار می رود . اغلب اهالی تبریز برای تهیه نمک مورد نیاز خود به محله عمو زین الدین(در گویش محلی عم زین الدین تلفظ می شود)مراجعه می نمایند عده ای نیز با حمل نمک بر روی گاری های اسب کش به کوچه پس کوچه های شهر تبریز رفته و با فروش این ماده حیاتی امرار معاش می کنند.
عکاس: علي حامد حق دوست
1387/08/15